TWICE - Wake Me Up (Thumbnail: Nayeon)
Line Distribution
Artist: TWICE+57
Thumbnail: NayeonChange Thumbnail
Album: BDZ (2018)
Votes: 57
Progress: 114.0%