TWICE - Be as ONE (Thumbnail: Momo)
Line Distribution
Starter: Granté
Thumbnail: MomoChange Thumbnail
Album: BDZ (2018)
Votes: 28
Progress: 56.0%