​aespa - Licorice (Thumbnail: Giselle)
Line Distribution
Starter: Blady
Artist: aespa+50
Thumbnail: GiselleChange Thumbnail
Votes: 50
Progress: 100.0%
Voters