TWICE - ONE MORE TIME (Thumbnail: Nayeon)
Line Distribution
Artist: TWICE+50
Thumbnail: NayeonChange Thumbnail
Album: BDZ (2018)
Votes: 50
Progress: 100.0%