TWICE - Tuk Tok (Thumbnail: Nayeon)
Line Distribution
Starter: alleella
Artist: TWICE+50
Thumbnail: NayeonChange Thumbnail
Votes: 50
Progress: 100.0%